Historiek

Het Kunsthuis is gevestigd in het oud schildersatelier van de bekende Brugse kunstschilder Florimond van Acker (1858 -1940). Flori van Acker studeerde aan de academies van Brugge, Antwerpen en Brussel. Hij was leraar en van 1909 tot 1926 directeur van de Stedelijke Academie van Brugge. Onder de kunstenaars van deze periode wordt hij gegroepeerd bij 'De Brugse school'. Flori van Acker maakte vooral portretten, landschappen en stadsgezichten in olieverf, aquarel, potlood en pastel. Daarnaast maakte hij talloze ontwerpen voor affiches en toeristische reclame. Voor Brugge was hij een vaardig kunstenaar die zijn stempel drukte op deze kunststad. Het is huis is gelegen op een steenworp van het nieuwe concertgebouw - dat zijn deuren opent begin 2002 -en de uitgangsbuurt het Zand.Het historisch pand is beschermd monument.

History in short

The House of Arts is situated in the old workshop of the famous painter of Bruges Florimond van Acker 1858-1940. Flori van Acker studied at the academies of art in Bruges, Brussels and Antwerp. He was master and since 1909 till 1926 director of the municipal Academy of Bruges. Among the artists of this period of time he was grouped with the 'School of Bruges'. Flori van Acker painted especially portraits, landscapes and town-views in oils, watercolour, pencil and pastel. Beside this he mode countless designs for windowbills and touristic publicity. For the city of Bruges he was a skilful artist who left his mark upon this city of art. The house is located in the aera of the new concerthall and in the middle of the old city.
Un peu d'histoire

La maison des Arts est située dans l'ancien atelier du peintre Brugeois bien connu, Florimond van Acker (1858-1940). Flori van Acker ti fait ses études aux ocodémies de Bruges, d'Anvers et de Bruxelles. Il était professeur et 6 partir de 1909 jusqu'ò 1926 directeur de l'Académie communale de Bruges. Parmi les ortistes de cette époque il appartient à 'L'école Brugeoise'. L'oeuvre de Flori van Acker est caractérisée par des portraits, paysages et vues de la ville, ò I'huile, aquarelle, crayon et pastel.
En outre il a crée d'innombrables ébauches pour affiches et publicité touristique. Pour la ville de Bruges il était un artiste doué qui a frappé de sa marque cette ville d'art. La maison est située dans coté du nouveau centre culturèle dans centre ville.

JAARBOEK 1995-96
BRUGSE STEDELIJKE MUSEA


HET KUNSTENAARSATELIER VAN FLORI VAN ACKER:
AMBACHTELIJKE WERKPLAATS EN STATUSSYMBOOL
Door Sibylla Goegebuer